Vårt företag grundades 1967 med huvudinriktningen att producera kopieringspreparat för den grafiska industrin. Så småningom utvidgades det till att även tillhandahålla tekniska hjälpmedel och övrig kringutrustning för tryckerier.

 

Tiderna förändras. Så även den grafiska branschen. Datoriseringen har minskat behovet av kemikalier avsevärt. Vi har följaktligen fått anpassa oss till nya marknader inom kemteknik.

 

Vi servar med allt från produktion/blandning av kemiska preparat för speciella applikationer till enkla eller komplicerade fyllnings-/ompackningsarbeten.

 

 

Välkommen till det personliga företaget

med de stora möjligheterna för dig som kund.

Välkommen

STRICO-PREPARAT

 

Produkter för grafisk industri

 

Kemiska preparat för speciella applikationer

 

Kemiska blandnings-/fyllnings–/paketeringsarbeten